Aktaş Çadırkentler Hakkındaki İnceleme Raporuna Muhalefet Şerhi Koydu

cadirkent

Van Milletvekili Kemal AKTAŞ, ülkemize sığınan Suriye ve Irak vatandaşlarının barındıkları çadırkentler hakkında İnsan Hakları İnceleme Komisyonunun hazırladığı raporuna dair muhalefet şerhi koydu. MÜLTECİ VE GÖÇMENLERLE İLGİLİ MEVZUATTAKİ SORUNLAR Birleşmiş Milletler Mültecilerin Hukuki Statülerine İlişkin Sözleşme 28 Temmuz 1951 tarihinde […]

Continue reading »
1 2